Skip links

เสนา-ฮันคิว มอบสิทธิพิเศษ!
สุดเอ็กคลูซีฟ พาคุณบินลัดฟ้า
เที่ยว OSAKA 5 วัน

โครงการที่เข้าร่วม

โครงการใหม่

ปีติ สุขุมวิท 101

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน รามคำแหง

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน แจ้งวัฒนะ

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน พระราม 9

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน สุขุมวิท – ปู่เจ้า

โครงการพร้อมอยู่

เฟล็กซี่ สาทร – เจริญนคร

โครงการพร้อมอยู่

เฟล็กซี่ เตาปูน – อินเตอร์เชนจ์

โครงการใหม่

เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29

โครงการใหม่

เสนา วิลเลจ บางนา – กม.29

โครงการใหม่

ปีติ สุขุมวิท 101

โครงการพร้อมอยู่

นิช ไพรด์ เตาปูน – อินเตอร์เชนจ์

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน สุขุมวิท - แบริ่ง

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน เจริญนคร

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน รามคำแหง

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน พระราม 9

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน แจ้งวัฒนะ

โครงการพร้อมอยู่

นิช โมโน อิสรภาพ

โครงการพร้อมอยู่

เฟล็กซี่ สาทร – เจริญนคร

โครงการพร้อมอยู่

เฟล็กซี่ เตาปูน – อินเตอร์เชนจ์

โครงการใหม่

เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29

โครงการใหม่

เสนา วิลเลจ บางนา – กม.29

เสนาคิทท์ คอนโดต่ำล้าน

รายละเอียดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567

 • เพียงซื้อและโอนบ้าน คอนโด โครงการที่กำหนด ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 สามารถร่วมรายการได้โดย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SENA 360 สมัครเพื่อกดรับสิทธิ์ ตามจำนวนสิทธิ์ที่จะแสดงอัตโนมัติ (ไม่มีค่าบริการ) สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2567
  การโอนบ้านหรือคอนโด 1 ยูนิต ถือเป็น 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล
  ○ พิเศษรับ 2 สิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อและโอนคอนโด ปิติ สุขุมวิท 101
  ○ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ นำมาจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์ ตัดเป็นชิ้นส่วน ของผู้ร่วมรายการ นำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป ผู้ร่วมรายการจะต้องแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโด ในการรับรางวัล
 • ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านทางแอพ SENA 360 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2567 ภายในเวลา 18:00 น.
 • จับรางวัลวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00-12.00 น.
 • ประกาศผลวันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง www.sena.co.th และ Facebook official Senadevelopment Pcl เวลา 15:00 น.
 • กำหนดวันเดินทางท่องเที่ยววันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567
 • โครงการที่ได้รับสิทธิ์มีดังนี้
  1. ปีติ สุขุมวิท 101
  2. นิช โมโน รามคำแหง
  3. นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
  4. นิช โมโน พระราม 9
  5. นิช โมโน สุขุมวิท – ปู่เจ้า
  6. เฟล็กซี่ สาทร – เจริญนคร
  7. เฟล็กซี่ เตาปูน – อินเตอร์เชนจ์
  8. เสนา แกรนด์โฮม บางนา กม.29
  9. เสนา วิลเลจ บางนา – กม.29

ของรางวัล

ลุ้นรับสิทธิ์แพ็กเกจทัวร์เที่ยว Osaka-Kyoto จำนวน 20 ท่าน 10 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท รวมมูลค่า 1,600,000 บาท
มอบประสบการณ์สุดเอ็กคลูชีฟ เยี่ยมชมธุรกิจในเครือ Hankyu Hanshin มีให้เฉพาะลูกบ้านเสนา ฮันคิวเท่านั้น กิน ช้อป เที่ยว ตลอด 5 วัน 3 คืน ในฤดูใบไม้ผลิ

การจับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 กำหนดการเล่นจำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00-12.00 น.

เกณฑ์การตัดสินการร่วมชิงโชค

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 • บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตัวจริง และ/หรือสละสิทธิ์ และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว
 • สำหรับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีบิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และจดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง นำมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงตัวตนและความเป็นเจ้าของห้องชุดมาทางเจ้าหน้าที่ เอกสารหลักฐานได้แก่โฉนดห้องชุดและบัตรประชาชน
 • วันและเวลาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเป็นกรุ๊ปทัวร์ แต่สามารถมอบสิทธิ์ให้คนในครอบครัว โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วันทำการ (ต้องนามสกุลเดียวกันเท่านั้น) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องสามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสนา ไอเดีย จำกัด, บริษัท เซ็น เอกซ์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการรายการ เและบริษัทในเครือ ครอบครัวของพนักงาน ที่จัดกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการดังกล่าว